X
تبلیغات
رایتل
یکشنبه 24 مهر‌ماه سال 1390

در آستانه ایام شهادت امام محمد تقی جواد الائمه

نوشته شده توسط سید محمد صادق شرف الدین در ساعت 19:12

السلام علیک یا جواد الائمه

 

 

بسم الله الرحمن الرحیم 

آخر ذیعقده سالروز شهادت امام محمد تقی (علیه السلام) نهمین خورشید آسمان امامت است.

نام ایشان محمد والقاب مبارکشان (جواد ) و(تقی ) وکنیه حضرت ابوجعفر می باشد.

امام جواد (علیه السلام) درروز دهم رجب سال 195 هجری قمری درمدینه دیده به جهان گشودند ودرسال 220 هجری قمری درسن 25 سالگی براثر زهری که همسرشان ام الفضل بدستور معتصم به ایشان خورانید شربت شهادت نوشیدند .

دوران امامت حضرت هفده سال بوده که بیشترآن دردوران خلافت مأمون وحدود دوسال ونیم آن درعصر معتصم گذشت . ایشان که تنها فرزند امام رضا (علیه السلام) بودند درهنگام شهادت پدربزگوارشان هشت سال داشته ودرمدینه می زیستند. مأمون پس ازبه شهادت رساندن امام رضا(علیه السلام) درهمان سال به بغداد رفت ودرمقابل امام جواد( علیه السلام) یک سیاست سه بعدی در پیش گرفت :

1- دردرجه اول می خواست باتظاهر به بستگیهای سببی و نسبی باامامان شیعه ازمقبولیت ومحبوبیت آنان به نفع خود استفاده کند، طبق همین سیاست امام جواد (علیه السلام) راازمدینه به بغداد فراخواند ودختر خود ام الفضل راکه نه ساله بود به عقد ایشان درآورد تاازقدرت اجتماعی ونفوذ ایشان درجهت کسب پایگاه مردی مستحکم برای خود سود ببرد .

2- روش دوم مأمون این بود که امام را دائماً تحت مراقبت قراردهد وفعالیتهای ایشان راشدیداً کنترل نماید تاامام نتواند با استفاده ازمقبولیت عمومی وپایگاه نیرومند مردمی انقلاب کنند که باطرح نقشه ازدواج دخترش با امام جواد (علیه السلام) به این مقصود نیز نائل می گشت.

3- مأمون درصدد بود باشیوه های مختلف چهره امام را لکه دار کند وپایگاه مردمی ایشان را تضعیف نماید ، مناظره های که درسالهای آغاز دوران امامت امام جواد (علیه السلام) در دربار ترتیب داده شد وطی آن مأمون علمای زبردست مذاهب مختلف را می گماشت تا مسائل مشکل کلامی وفقهی وفلسفی را باامام مطرح سازند، به منظوردست یابی به همین هدف بود .

پس ازآن ازدواج تحمیلی، امام جواد (علیه السلام) به مدینه بازگشتند وحدود پانزده سال باهمسرشان درمدینه زندگی کردند ، اما چون ام الفضل نازا بود ، همین امرباعث شد که امام جواد (علیه السلام) باکنیز مغربیه ای بنام سمانه ازدواج نمایند که ثمره این ازدواج تولد حضرت امام علی النقی (علیه السلام) دهمین پیشوای شیعیان جهان گردید.

مأمون درهفدهم رجب سال 218 هجری قمری ازدنیا رفت وبرادرش معتصم به جای او برمسند خلافت نشست . با روی کارآمدن معتصم فشار رژیم نسبت به امام جواد (علیه السلام) بیشتر شد چون مأمون روش تزویر را ترجیح می داد ولی معتصم معتقد به زوربود . وازآنجا که امام جواد (علیه السلام) به واسطه مقام امامت وپیشوایی شیعه شهرت وعظمت کافی بدست آورد بود و دستگاه خلافت معتصم نگران بود که مبادا حرکتی به رهبری امام برضد حکومت مرکزی ترتیب داده شود ، ازاین رو در28 ماه محرم سال 220 هجری قمری حضرت راازمدینه به بغداد دعوت نمود . هرچند این دعوت بااحترام وتعظیم صورت گرفت ولی درحقیقت امر، احضاراجباری وهدف این بود که حضرت زیرنظرمستقیم خلیفه قرارگیرند.

دراین ایام معتصم وجعفربن مأمون برادر ام الفضل اوراتحریک کردند که امام را مسموم کرده به شهادت برساند ازاینرو سمی را درانگور تزریق کرده برای ام الفضل فرستادند که اونیزآنرا درون کاسه ای گذاشت ودرمقابل همسرجوانش حضرت امام محمدتقی(علیه السلام) قرار داد .

شهادت ومسمومیت امام جواد (علیه السلام) یکی از غم انگیزترین صحنه های شهادت درراه خداست ، چنانکه پدربزرگوارشان حضرت امام رضا (علیه السلام) ازآن خبرداده بودند.

 کمی بعداز تولد امام جواد (علیه السلام) حضرت امام رضا (علیه السلام) درسخنان کوتاهی خطاب به اصحابشان فرمودند :

« خداوند فرزندی نصیبم کرد که همچون موسی بن عمران (علیه السلام) شکافنده دریاهاست ومادرش بسان مادرعیسی پاک ومقدس است ولی اوبه ظلم کشته می شود بطوریکه فرشتگان آسمان براومی گیرند وخداوند بردشمن اووبرکسی که به اوستم نماید، غضب می کند واورا به عذابی دردناک گرفتار می سازد.»

آری، آن بزرگوار درجوانی درحالیکه 25 بهار بیشتر از عمر شریفشان نگذشته بود اینگونه مظلومانه به شهادت رسیدند ایشان نیزمانند پدربزرگوارشان دردیار غربت مهمان بوده وبه شهادت رسیدند به راستی عجیب مهمان نوازی کردند.